Prawa pracownicze

Zaledwie kilka lat temu, ochrona zatrudnionych była niewielka jeśli w ogóle jakaś była. W tym okresie traktowanie zatrudnionego dobrze albo źle leżało w kwestii właściciela firmy. Warunki pracy były nierzadko ubogie: przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy niedostateczne a w wielu przypadkach nie egzekwowane. Większość zatrudnionych nie odbierała żadnych korzyści z odszkodowania – nie było ubezpieczeń.

Wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej, zainicjowany został ruch migracji ludności wiejskiej do miast. Sporo osób chciało odszukać pracę w prężnie rozwijającym się mieście. Bowiem liczba zatrudnionych wzrastała mając na uwadze narastające zapotrzebowanie gospodarki, warunki pracy raptownie się pogorszyły. Rząd stanął na wysokości zadania i wdrożył opiekę praw zatrudnionych, które z biegiem czasu stały się podstawą dla współczesnego prawa pracy.

Prawo pracy zapewnia ramy prawne w zakresie traktowania pracowników. Dosadnie określa sprawiedliwe honorarium, akceptowalny poziom warunków pracy i godzin pracy, sposób traktowania podwładnych, procedury zatrudnienia i zwalniania z umów. Prawo pracy broni oprócz tego przed dyskryminacją na podstawie płci, wieku, rasy i religii.

Niezgodne z prawem bądź niesprawiedliwe zwolnienie odnosi się do sytuacji, w której zatrudniony odczuwa że pozostał on błędnie zwolniony ze swojego stanowiska. Może to bierze się z braku określonego wypowiedzenia czy właściwej odprawy z tytułu zwolnienia. Nie ma znaczenia co jest pretekstem zwolnienia – istnieją pewne procedury, które muszą być egzekwowane. Wypowiedzenie umowy o pracę musi zostać sporządzone odpowiednio z obowiązującymi ustawami. W razie wątpliwości skontaktuj się z adwokat Wrocław prawo pracy.

Reklamy