Proste sposoby na zmotywowanie pracownika

Traktujesz własnych pracowników doskonale, finansujesz im wypłatę, udzielasz im płatnych urlopów a także oferujesz ekstra bonusy. Pomimo tego, z któregoś powodu nie dają z siebie wszystkiego. Przychodzą do pracy na czas, robią co do nich należy ale ich postawa i rezultaty nie są zadowalające. Wówczas doświadczasz olśnienia. Twoim pracownikom brakuje podstawy dobrej etyki pracy: motywacji.

Ażeby pracownicy z uśmiechem przechodzili do własnych zadań, rezultatem czego będą lepsze skutki ich postępowań, sprawdź sześć sugestii, które pomogą Ci zmotywować zatrudnionych.

1. Najważniejszym sposobem na zmotywowanie pracowników jest sprawienie, by odczuwali, że ich profesja jest niezmiernie ważna. Ostatnie badania potwierdzają, że praca, dzięki której czuje się sens będzie należycie wynagradzana. Idealnym sposobem na to jest ustalenie celów i wizji swojej firmy czy też zobowiązanie zatrudnionych do realizacji postanowień.

2. Otwarta komunikacja i efektywne dzielenie się wiadomościami ze swoimi pracownikami, aby mieć klarowny obraz tego w jakim kierunku podąża firma. To gwarancja na to, że będą podejmowane stosowne decyzje na bazie bieżącej sytuacji.

3. Każdy zatrudniony powinien mieć wskazane osobiste cele związane z podjętym stanowiskiem. Nie wystarczy tylko określenie obowiązków, każdy musi zostać poinformowany dodatkowo o przewidywanych wynikach. Przez określenie ról i oczekiwań, pracownicy będą szczegółowo wiedzieć czego wymaga od nich firma.

4. Nadzorowanie wyników, lecz nie w ten sposób aby kogokolwiek obwiniać. Należyta komunikacja powinna odbywać się na rozmowie, aby pracownik wiedział co wyszło nie tak i w jaki sposób polepszyć sytuację.

5. Budowanie zespołów, w których ludzie będą sobie ufać i nawzajem się motywować. Dzięki temu zapewni się im troszkę wolności w niezależnym zarządzaniu.

6. Uznanie jest nadal najsilniejszym motorem do działania. Aby pracownik jak najlepiej wykonywał swoją pracę, należy pozwalać na efektywne pochwały za osiągnięte cele.

Kiedy pracownik ma zapewnione właściwe warunki, wypowiedzenie umowy o pracę jest rzadkością.

Reklamy