Zatrudnienie wykwalifikowanego pracownika

Gdy jeden z zatrudnionych odejdzie z firmy, trzeba znaleźć wykwalifikowaną osobę, która przejmie jej obowiązki. Podczas procesu aplikacji trzeba będzie ocenić charakter i cechy wszystkich ubiegających się kandydatów celem ustalenia, który z nich jest najlepszy na nowe stanowisko.

Trzeba być roztropnym przy wyborze. Jeżeli popełni się błąd podczas procesu rekrutacji, możliwe że będziesz zmuszony do pracy z pracownikiem, który okaże się mniej wykwalifikowany jak to się na początku wydawało.

Pamiętaj, że możesz zostać pozwany za nieprzepisowe zakończenie umowy po nagłym zwolnieniu pracownika z pogwałceniem jego praw. Jeżeli chcesz zweryfikować, że dana osoba nie spowoduje dla Ciebie problemów należałoby, aby postępować zgodnie z poniższymi sugestiami.

1. Spytaj go, czego oczekuje od Ciebie. Honorarium jest zasadniczym zagadnieniem dla obu stron, więc trzeba utwierdzić się, iż warunki umowy będą jasne. Jeżeli kandydat oczekuje zbyt dużo, można po prostu odrzucić jego wniosek.

2. Sprawdzenie wiarygodności danych w CV. Niezbędne jest sprawdzenie czy wiadomości zawarte w CV są prawdziwe.

3. Podpisz umowę o pracę. Ten pisemny dokument reguluje różne sprawy, takie jak wynagrodzenie za nadgodziny i politykę firmy. Na przykład zadecydowałeś zwolnić zatrudnionego, ponieważ dopuścił się on wykroczeń tzw. zwolnienie dyscyplinarne. Jeśli pozwie Cie on o nieprzepisowe zakończenie umowy, dokument ten może być dowodem na zgodę zatrudnionego na warunki zatrudnienia.

Reklamy